Hjernerystelse / Post Commotio

En hjernerystelse, en type mild traumatisk hodeskade (mTBI) som forstyrrer normal hjernefunksjon og kan betydelig påvirke en persons livskvalitet. Hjernerystelser er den vanligste formen for mild traumatisk hodeskade og kan være forårsaket av et direkte slag mot hodet, ansiktet, nakke eller andre steder på kroppen med en impulsiv kraft som forflyttes til hodet (Man behøver ikke slå hodet). Ifølge FHI rammes godt over 30,000 nordmenn årlig av hjernerystelse. Her finnes det mørke tall.

Hva forårsaker hjernerystelser?

Hjernerystelser observeres ofte i idrett, motorvognulykker og fall blant eldre voksne. De fleste hjernerystelser anses som milde, forbigående skader, og symptomene deres løser seg ofte uten behandling – normalt sett 10-14 dager for voksne, og 2-4 uker for barn og ungdom. Dessverre opplever mange personer som har hatt hjernerystelser, vedvarende symptomer i måneder eller til og med år. Mellom 10 og 30% av hjernerystelser fører til en diagnose som kalles post commotio syndrom (PCS), som kan være dypt invalidiserende og påvirke alle aspekter av en persons liv, inkludert nær familie.

Hva er symptomene på hjernerystelse?

Personer med hjernerystelser kan oppleve hodepine og trykk i hodet. De kan slite med kraftig svimmelhet og balanseproblemer. Uklart eller dobbeltsyn kan være et problem, samt følsomhet for lys og lyd, noe som kan føre til overveldende opplevelser i komplekse sanseomgivelser. Dysautonomi, hukommelsestap, kvalme, dyp utmattelse, problemer med konsentrasjon, oppmerksomhet, fokus, ordhenting og følelsesregulering er vanlig blant personer som har hatt hjernerystelse. Dersom symptomene foregår lengre enn 10-14 dager hos voksne eller 3-4 uker hos barn, vil diagnosen endres til post-commotio (senskader etter hjernerystelse).

• Somatisk (f.eks. hodepine), kognitiv (f.eks. følelse som i en tåke) og / eller emosjonelle symptomer (f.eks. labilitet)
• Fysiske tegn (f.eks. bevissthetstap, hukommelsestap, nevrologisk ustabilitet)
• Nedsatt balanse (f.eks. ustabil gange)
• Atferdsendringer (f.eks. irritabilitet)
• Kognitiv svikt (f.eks. reduserte reaksjonstider)
• Forstyrrelser i søvn / våkenhet (f.eks. søvnighet, døsighet)
• Svimmelhet
• Nedsatt øyemotorikk (f.eks. synsforstyrrelser).
• Nakkestivhet

Det er veldig sjelden at CT eller MR viser til noen kliniske funn etter hjernerystelse. Både CT og MR har forskjellig sensitivitet og spesifisitet avhengig av hvilken patologisk tilstand man ønsker å vurdere og i hvilket vev og organ man undersøker. Det er derfor disse to bildemodalitetene ikke alltid er like informative. Milde traumatiske hodetraumer som hjernerystelser er et godt eksempel på dette, men det betyr på ingen måte at det ikke kan ha oppstått en skade eller endring i hjernen eller i nærliggende strukturer.

Hvilke konsekvenser har en hjernerystelse?

Hjernerystelser kan ha dyptgående effekter på alle aspekter av en persons liv og hindre deres evne til å fungere i verden. Enkle oppgaver som lesing kan bli utmattende og utløse hodepine og svimmelhet. Å følge samtaler eller utføre grunnleggende mentale oppgaver kan være utmattende. Hverdagslige aktiviteter, som å handle mat, kjøre bil eller bruke skjermer, kan utløse symptomer og gjøre selv de enkleste oppgaver vanskelige.

Depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og emosjonelle plager er vanlige langsiktige konsekvenser av hjernerystelser. Bruk av rusmidler er høyere blant personer som har hatt hjernerystelser.

Søvnforstyrrelser og kroniske, somatiske smerter er eksempler på langvarige plager av hjernerystelser, noe som påvirker jobb- og skoleprestasjoner, fører til lønnsbortfall, økt arbeidsledighet og tragisk nok en økt risiko for selvmord.

Hva skjer i hjernen under en hjernerystelse?

 

En hjernerystelse kan føre til endringer i cerebral blodsirkulasjon, ATP-produksjon, skade på nerveceller og blod-hjerne-barrieren, samt nevroinflammatorisk respons. Hjernen består av nevroner og glia, hvor nevronene er ansvarlige for elektrisk aktivitet. Nevroner sender elektriske meldinger, mens glia gir strukturell støtte og forbedrer kommunikasjonen mellom nevronene.

Nevroner har cellekropper, dendritter og aksoner. Cellekropper er i hjernebarken, og aksoner danner veier som kobler nevronene sammen. Skader på aksonene kan oppstå ved slag eller vridningskrefter. Dette kan føre til skade på spesifikke eller flere nevroner, noe som påvirker deres funksjon. Når hjerneceller blir skadet, aktiveres mikroglia for å fremme helbredelse, men overdreven respons kan forårsake mer skade.

Svekket tilførsel av oksygen og næringsstoffer til hjernecellene kan også føre til mer skade. De gjenværende nevronene forsøker å kompensere for de skadde cellene, men hvis skaden er omfattende, kan dette føre til overstimulering og ytterligere skade. Post commotio syndrom innebærer ofte utmattelse av nevrale baner når de må utføre både tidligere funksjoner og funksjonene til tapte celler.

Hvordan behandles hjernerystelser vanligvis?

Hjernerystelser og andre milde traumatiske hodeskader (mTBI) blir først håndtert ved å be individet om å hvile og unngå sensorisk stimulering. Dessverre får mange mennesker som opplever vedvarende symptomer etter hjernerystelse, ikke ytterligere veiledning om hvordan de kan forbedre tilstanden sin.

Når symptomene bedres, blir individene gradvis veiledet gjennom en prosess med økende aktivitetsnivåer, med mål om å gjenoppta sitt tidligere funksjonsnivå. Denne tilnærmingen kan være vellykket i noen tilfeller. Imidlertid kan det i mer komplekse tilfeller der personer sliter med å bli bedre, anbefales en rehabiliteringsprosess med ulike terapier. Disse terapiene kan inkludere fysioterapi, tale- og arbeidsterapi, synsterapi og vestibulær terapi.
Mens mange opplever forbedring med terapi, er det dessverre tilfeller der personer ikke har fullstendig bedring. Mange mennesker lider av langsiktige virkninger av hodeskader, og mange har mistet håpet om å gjenvinne sin tidligere livskvalitet.

En av hjernens primære funksjoner er å hjelpe oss med å forstå vår posisjon i verden. Hjernen bruker input fra det indre øret for å bestemme hodets posisjon og bevegelse i forhold til tyngdekraften. Den behandler også input fra musklene våre, leddene våre og øynene våre for å forstå kroppens posisjon i forhold til hodet og den visuelle omgivelsen.
Hjernerystelser resulterer ofte i skade på ulike baner som er involvert i syn, det indre øret, muskler og ledd.

Vår fremgangsmåte

  1. Prosessen vår starter med en grundig sykehistorie, hvor man kan avdekke relevante problemstillinger, eller annen helseproblematikk som kan hemme fremgangen din.
  2. Gjennom undersøkelsen vår identifiserer vi de spesifikke områdene og banene i hjernen din som er påvirket av skaden. Vi benytter avansert teknologi for å måle funksjonen til dine visuelle, vestibulære og proprioceptive systemer, samt balansen din under ulike sensoriske forhold. Vi bruker også nevro-sensorisk-motorisk integrasjonstesting, hånd-øye-koordinasjon og kognisjon.
  3. I tillegg til disse testene utfører vi en omfattende fysisk og nevrologisk undersøkelse av dine sanse-, motoriske, autonome og kognitive systemer. Vi gjennomgår relevante laboratorietester, radiologiske bilder og tidligere nevrodiagnostiske resultater for å integrere all tilgjengelig informasjon.
    Denne omfattende evalueringen gjør det mulig for oss å bestemme hvilke deler av hjernen din som fungerer riktig, hvilke systemer som sliter og på hvilket tidspunkt systemene dine blir utmattet.

Med denne kunnskapen utformer vi en personlig tilpasset behandlingsplan eksklusivt for hjernen din og dens behov. Behandlignen har som mål å fornye og reintegrere dysfunskjonelle, skadede nevroner og baner, forbedre energi, utholdenhet og funksjonsevne.

Alle våre terapier bygger på den nyeste nevrovitenskapelige forskningen. De kan innebære øyeøvelser for å forbedre blikkstabilitet og evnen til å treffe mål med øynene, øvelser for å gjenopprette reflekser i indre øre og nakke, øvelser for å forbedre balansen under spesifikke forhold, manipulasjon, synstrening ved bruk av ulike modaliteter samtidig, spesifikke typer elektrisk stimulering og infrarød laser.

Vår teknologi og prosedyre veileder oss ikke bare i å identifisere områdene som trenger oppmerksomhet, men informerer oss også når det er nødvendig for deg å hvile. Vi tar tak i din nedsatte nevrologiske funksjon gjennom en allsidig terapeutisk tilnærming samtidig som vi gir metabolsk støtte for å forbedre nevrologisk bedring. Ved å fokusere på systemintegrasjon streber vi ikke bare etter å forbedre individuelle baner, men også å gjenopprette deres samarbeid. Dette gir deg den beste muligheten til å gjenvinne kontrollen til et sunt, livlig og meningsfylt liv.

Book din konsultasjon