Interaktiv Metronom

Har du noen gang opplevd å slite med å holde fokus, koordinere bevegelser eller lærevansker? Interaktiv Metronom er et dataprogram som bruker repetisjon av lyder for å trene hjernen på å bli mer nøyaktig. Pasienten utfører forskjellige øvelser mens de lytter til en tilpasset metronomlyd gjennom hodetelefoner. Programmet gir pasienten tilbakemelding om hvor nøyaktig de utfører øvelsene, og forskjellen mellom deltagerens respons og den faktiske metronomlyden blir målt i millisekunder.

Ved å trene hjernen på å bli mer nøyaktig kan man oppleve positive endringer i konsentrasjon, koordinasjon og motorikk. Nærmere undersøkelser viser også at Interaktiv Metronom kan hjelpe pasienter med aktive primitive reflekser, som indikerer en umodenhet i nervesystemet. Programmet kan bidra til å utvikle en god holdning, frivillig muskelkontroll og mer avanserte funksjoner som læring.

Forbedret konsentrasjon og koordinasjon

Interaktiv Metronom er dokumentert til å hjelpe med forbedret konsentrasjon og koordinasjon ved å trene hjernen på å bli mer nøyaktig og effektiv i å dele informasjon. Programmet kan også bidra til bedre språkbruk og forbedrede teoretiske evner innen lesing, skriving og matematikk. Man kan lese og skrive fortere, med mindre feil og se sammenhenger samt få bedre flyt.

Interaktiv Metronom kan også hjelpe med å kontrollere aggresjon og impulsivitet. Dette kan være spesielt viktig for personer med ADHD, autisme eller andre nevrologiske utfordringer. Ved å trene hjernen på å bli mer nøyaktig kan man oppleve positive endringer i både konsentrasjon, koordinasjon og motorikk, som kan føre til bedre læring og en bedre livskvalitet.

Hva er primitive reflekser og hvordan påvirker de læring?

Primitive reflekser er automatiske bevegelser som er vanlige hos spedbarn, men som normalt forsvinner når hjernen modnes og utvikler frivillig muskelkontroll. Når disse refleksene er aktive hos voksne, kan det føre til vanskeligheter med holdning, koordinasjon og læring. Interaktiv Metronom kan hjelpe med å trene hjernen på å kontrollere disse refleksene og utvikle mer avanserte funksjoner som læring og motorikk.

Positive endringer man kan forvente

  • Positive endringer i konsentrasjon, koordinasjon og motorikk kan oppleves ved å trene med Interaktiv Metronom
  • Interaktiv Metronom kan hjelpe med å kontrollere primitive reflekser og utvikle mer avanserte funksjoner som læring og motorikk
  • Primitive reflekser er automatiske bevegelser som normalt forsvinner når hjernen modnes og utvikler frivillig muskelkontroll
  • Positive endringer etter trening med Interaktiv Metronom inkluderer økt fokusering, bedre språkbruk og kontroll over aggresjon og impulsivitet.
Book din konsultasjon