ADHD

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder eller ADHD er en av de vanligste nevropsykiatriske tilstandene for barn og unge i landet, og hele 2 av 3 barn som blir diagnotisert med ADHD vil ha mist èn tilleggstilstand, som f.eks angst, atferdsproblemer, depresjon og-eller autisme.

Senere i livet blir ADHD assossiert med lav selvølelse, antisosial atferd, nedsatt akademisk prestasjon og rusmisbruk. ADHD er ikke et sammenbrudd i hjernen på ett bestemt sted. Det er en nedsatt funksjon i tilkoblingene, kommunikasjonsnettverkene og en umodenhet i disse nettverkene. Disse hjernenettverkene er sammenkoblet rundt emosjon, oppmerksomhet, atferd og aktivering. Mennesker med ADHD har problemer med global selvregulering, ikke bare regulering av oppmerksomhet, noe som er grunnen til at det er oppmerksomhetsmessige og emosjonelle problemer.

Det er viktig å presisere at det er mange grunner til at noen kan ha vanskeligheter med å fokusere og/eller lære, og ikke alle har ADHD. Derfor kan bare en utdannet profesjonell være i stand til å stille en nøyaktig diagnose av ADHD. Vi stiller ingen diagnose på ADHD her på klinikken.

Vår undersøkelse

Ved å kombinere en grundig nevrologisk og fysisk undersøkelse, testing av primitive reflekser, VOG (digital øyebevegelsesregistrering) og hånd-øye-koordinasjon, er vi i stand til å finne funksjonelle underskudd som kan bidra til symptomene på ADHD.

Vi benytter en ikke-farmasøytisk metode som involverer terapier basert på hjernen for å forbedre fokus, konsentrasjon, lesing, hukommelse og atferdsproblemer. Dette inkluderer blant annet Interaktiv metronom. Våre tjenester er vanligvis rettet mot individer, både barn og voksne, som har fått diagnoser som ADHD, dysleksi, autismespekterforstyrrelse, angst, tvangslidelse (OCD), samt mer generelle vanskeligheter med fokus og læring.

Forskning har vist at personer med ADHD har svakere forbindelser i spesifikke områder av hjernen, noe som fører til manifestasjonen av ADHD-symptomer. Våre behandlinger er skreddersydd for å forbedre styrken og effektiviteten til disse spesifikke forbindelsene, som kan være underutviklet eller ikke fungere optimalt.

Trykk for å lese mer om Interaktiv metronom