Krystallsyke (BPPV)

Krystallsyke eller Benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV) er en vanlig årsak til svimmelhet og vertigo. Symptomene inkluderer plutselige følelser av å spinne, falle eller at “verden spinner” etter bestemte hodebevegelser. Anfallene kan være kraftige, men vanligvis korte. Personer kan oppleve vanskeligheter med å stå, balansere, gå, og kan også ha kvalme og oppkast. BPPV kan variere i alvorlighetsgrad, og det kan forårsake angst og frustrasjon.

BPPV er relativt vanlig og utgjør omtrent 30% av diagnosene for svimmelhet. Opptil 50% av mennesker vil oppleve BPPV i løpet av livet, og forekomsten øker med alderen.

Hva er virkningene av krystallsyke?

Virkningene av BPPV kan variere. Det kan være en mild tilstand som forsvinner av seg selv, spesielt når hodet er i visse posisjoner. Men i noen tilfeller kan BPPV vedvare og bli et langvarig problem, og det kan føre til funksjonshemming, spesielt når flere kanalsystemer er involvert. Hjernen kan tilpasse seg de feilaktige signalene og ignorere dem, men noen symptomer kan vedvare, inkludert angst, panikklidelse, kognitive vansker, hodepine, hukommelsesproblemer og ulike andre nevrologiske symptomer.

BPPV oppstår på grunn av forstyrrelser i det vestibulære systemet i det indre øret. Otoconia-krystallene løsner fra vestibylen og flyter inn i de halvsirkelformede kanalene der de ikke hører hjemme. Dette forstyrrer den normale funksjonen til kanalene og skaper en falsk følelse av bevegelse og symptomer på BPPV.

Trykk for å lese mer om BPPV

Behandling

Behandlingen for BPPV involverer blant annet reposisjoneringsmanøvrer, som beveger hodet gjennom ulike posisjoner for å lede krystallene tilbake til riktig sted. Epley-manøveren er en vanlig bruk metode som har revolusjonert behandlingen av svimmelhet og har gitt lindring til mange mennesker. Enkle tilfeller kan behandles med en enkelt Epley-manøver, mens mer komplekse tilfeller kan kreve flere manøvrer. Når andre kanaler er involvert, kan ulike typer reposisjoneringsmanøvrer være nødvendig.

Book din undersøkelse