Annet

(Gjeldende fra 2.1.2024)

Sjokkbølge

830

NOK

Laser

830

NOK

Rebuilder / PEMI

250

NOK

Sykemelding, henvisning (Røntgen, MR, spesialist)

240

NOK

Attest – erklæring – utskrift journal

250/500

NOK