Funksjonell nevrologi

Vi hjelper pasienter med kompliserte nevrologiske tilstander og andre helsemessige forhold gjennom innovativ diagnostikk og skreddersydd hjernebasert tilnærming og trening.

Vi bruker avansert diagnostikk for å vurdere nervesystemets funksjon. Ved å se på hvordan hjernen kommuniserer med ulike systemer i kroppen, kan vi begynne å avdekke komplekse helsemessige forhold og forstå hvordan vi best kan hjelpe deg.

Vi jobber med spesifikke øvelser og sensoriske innspill fremfor medisiner eller kirurgi, for å stimulere og forbedre deler av nervesystemets funksjon.

Se hva en førstegangsundersøkelse innebærer

Ny pasient?

Som ny pasient vil du få en omfattende evaluering, som varer et par timer. Vi utfører en grundig sykehistorie, etterfulgt av en detaljert serie med nevrodiagnostiske tester. Dette inkluderer video-okulografi, balance error scoring system (bess balanse test). I tillegg utfører vi en grundig fysisk og nevrologisk undersøkelse, og vurderer nivåer av funksjonell integrasjon i hjernen. Deretter presenterer og gjennomgår vi alle dine funn og resultater fra undersøkelsene. Her vurderer vi hva som fungerer og hva som ikke gjør det, og utarbeider en plan for å optimalisere funksjonaliteten i nervesystemet ditt. 

Skreddersydd oppfølging

Vi tilbyr skreddersydde terapeutiske protokoller og øvelser designet for å akselerere og maksimere fremgangen din. Du får kontinuerlig individuell oppfølging av våre terapeuter. Alle våre terapeuter er opplært til å vurdere effekten av behandlingen din, bestemme ditt tretthetspunkt og endre protokollene dine ved behov. Vi gjentar dine diagnostiske tester flere ganger i løpet av nevro-rehabiliteringsprogrammet ditt.  

Dette gjør vi slik at vi kan justere øvelsene og behandlingen din, etter hvert som du forbedrer deg, for å gi den beste og raskeste endringen i livskvaliteten din.

Nevrologisk rehabilitering og plastisitet

En av de viktigste faktorene i nevrologisk rehabilitering er frekvensen av stimulering. Nevrologisk rehabilitering kan på mange måter sammenlignes med utholdenhetstrening. Du bygger ikke utholdenhet med tunge vekter og få repetisjoner, det gjør du med lette vekter og mange repetisjoner. Målet med nevrologisk rehabilitering er å skape plastisitet. Plastisitet er hjernens egenskap til å endre seg selv, ved å skape nye nervebaner eller tilkoblinger, og øke effektiviteten av enkelte eller flere systemer.  Med andre ord nevrologisk utholdenhetstrening. 

Behandlingen inneholder ulike variasjoner av spesifikk øye-hånd koordinasjon, balanseøvelser, øyeøvelser, vestibular rehabilitering, lavgradig elektrostimulering og lavgradig laserterapi, manipulering av columna og noe kognitiv trening. Variasjonene er relatert til hvilke funn som ble gjort under førstegangsundersøkelsen. 

Som pasient har du mulighet til å velge mellom to behandlingsforløp.
Book time

Alternativ én

Det ene alternativet er behandling tre ganger i uken, i fire uker, etterfulgt av en ny evaluering og seks uker med hjemmeøvelser. Denne behandlingsformen er best egnet for pasienter som bor i nærområdet.

Alternativ to

Det andre alternativet er behandling i én intensiv uke. Her komprimerer vi seks uker med behandling, til én uke. Vi behandler deg fem ganger om dagen i fem dager på rad, etterfulgt av en ny evaluering og seks uker med hjemmeøvelser. Dette alternativet er absolutt anbefalt for raskest forbedring.