Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS) er en tilstand som kan oppstå etter en tidligere vestibulær tilstand, som for eksempel en akutt viral infeksjon eller godartet posisjonell vertigo (BPPV). PPPS er preget av vedvarende svimmelhet og en følelse av ustøhet, og symptomene kan forverres av visse kroppsposisjoner, gange og komplekse visuelle stimuli. I denne artikkelen vil vi utforske hva PPPS er, hvordan det oppstår og hva som kan gjøres for å redusere symptomene og forbedre livskvaliteten til pasienter som lider av tilstanden.

Årsaker til PPPS

PPPS oppstår vanligvis etter en vestibulær tilstand, som krystallsyke (BPPV) eller en annen akutt vestibulær lidelse. Disse tilstandene kan forårsake skade eller endringer i det vestibulære systemet i det indre øret, som hjernen vil forsøke å nedregulere. Dette kan føre til en økning i informasjon fra andre sensoriske systemer, som det visuelle (øynene) og proprioseptive (leddfølelse) systemet, som skaper en ubalanse.

PPPS kan også oppstå etter en hendelse som forårsaker akutt vertigo, ustøhet, svimmelhet eller forstyrrelse av balansen, som for eksempel:

  • Mild traumatisk hodeskade
  • Dysautonomi
  • Hjerneslag
  • Vestibulær migrene
  • Vestibularisnevritt

Angst eller mild depresjon kan være til stede som komorbiditeter, men de er ikke symptomer på PPPS, som de var med BPPV. Det er viktig å få en riktig diagnose for å kunne behandle tilstanden og forbedre livskvaliteten for pasienter som lider av PPPS.

Symptomer på PPPS

Symptomene på PPPS inkluderer en vedvarende følelse av ustøhet og svimmelhet uten vertigo som varer i minst 3 måneder. Symptomene er vanligvis til stede mer enn annenhver dag, og de fleste pasientene har daglige symptomer. Pasienter med PPPS opplever vanligvis verre symptomer når:

  • I en stilling hvor de står eller sitter oppreist
  • Bevegelser av hodet eller kroppen
  • Når de er eksponert for komplekse eller bevegelsesrike omgivelser (som f.eks bilkjøring på trafikkert vei eller oppholde seg steder hvor det er mange synsinntrykk)

Pasienter med PPPS viser typisk kroniske symptomer på grunn av akkumulert eksponering for bevegelsesstimuli, noe som gjør dem mer utsatt for tilbakefall av symptomer. PPPS er en fysiologisk lidelse med psykologiske konsekvenser, og det er viktig for pasienter å få riktig diagnose og behandling for å redusere symptomene og forbedre livskvaliteten.

Diagnostisering av PPPS

Diagnostisering av PPPS kan være vanskelig, da tilstanden kan eksistere sammen med andre vestibulære lidelser, noe som gjør det viktig å søke hjelp fra en spesialist.

Bildediagnostikk, som CT-skanning eller MR vil vanligvis ikke vise noen fysiske avvik for pasienter med PPPS, og en diagnose vil bli gjort basert på nevrologisk undersøkelse, pasientens symptomer og medisinsk historie. Angst og depresjon kan påvirke pasientens symptomer.

Behandling av PPPS kan variere avhengig av årsaken til tilstanden. Øvelser for balanse, blikkfikseringsevne og vestibulær rehabilitering kan være nyttige for å redusere symptomer og forbedre balanse og koordinasjon. Det er også viktig for pasienter med PPPS å unngå situasjoner som kan forverre symptomene.

Noen pasienter kan også ha nytte av medikamentell behandling for å redusere angst eller depresjon som kan forverre symptomene. Pasienter med PPPS kan også ha nytte av terapi, slik som kognitiv atferdsterapi, for å lære å håndtere symptomene og redusere bekymringene som kan føre til unngåelse av situasjoner som kan forverre symptomene.

Det er viktig for pasienter med PPPS å få en grundig evaluering og behandlingsplan fra en spesialist for å redusere symptomene og forbedre livskvaliteten. Det kan ta tid å finne riktig behandling for PPPS, men med tålmodighet og samarbeid mellom pasient og behandler, kan symptomene reduseres og livet kan bli mer levbart.

 

Book din undersøkelse