Kognitiv Svikt

Kognitiv svikt er en samlebetegnelse på svikt i en rekke funksjoner vi bruker hver eneste dag. Hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging er deler av dette. Når vi blir eldre er det viktig å være i god fysisk form gjennom forskjellige aktiviteter som f.eks. trening, sykling, tur, mm. Dette holder kroppen vår i gang, men hva skjer med hjernen?

Book time

HURTIGLINKER OM KOGNITIV SVIKT

Info om hjernen

Mild kognitiv svikt

Moderat kognitiv svikt

Info om hjernen

Hjernens funksjon blir ofte oversett når vi snakker om trening. Tidligere trodde forskerne at hjernen var ferdig utviklet i voksen alder og at det var lite man kunne gjøre for å endre hjernens funksjon. Ny forsking viser til at hjernen har samme muligheter til forandring gjennom hele livet, på samme måte som muskler. Dette er gode nyheter for eldre mennesker.

Moderat kognitiv svikt

Hjernen forandrer seg gjennom livet. Moderat kognitiv svikt skyldes ofte en traumatisk hodeskade, med fysisk skade på hjernen eller en underliggende degenererende sykdom. Nyere forsking viser at selv med disse problemstillingene er det fortsatt mulig å forbedre deler av hjernen, som igjen kan gi en positiv endring av moderat kognitiv svikt.

Mild kognitiv svikt

Denne kognitive svikten oppstår ofte som følge av nedsatt kommunikasjon i hjernen. Dette er vanlig å se hos mennesker som sliter med følgetilstander etter hjernerystelse, svimmelhet og ustøhet. Ved å undersøke hvordan ulike deler av hjernen kommuniserer med hverandre, kan man finne områder som ikke kommuniserer optimalt og gi spesifikke øvelser som kan forbedre hjernens kommunikasjon.