Nakkesmerte/skade

Nakkeplager kan variere med alt fra en litt stiv nakke etter mange timer foran pc-skjermen til intense smerter med påfølgende utstråling til skulder, arm og hånd. Hvordan nakkeplagene manifesterer seg er relatert til hvordan problemet oppstod, hvilke strukturer som er involvert, og faktorer som alder, andre helseplager og livssituasjon.

Book time

HURTIGLINKER OM NAKKESMERTER

Milde nakkeplager

Om nakken

Øyemotorikk og nakke

Whiplash

Milde nakkeplager

Milde nakkeplager er ofte ubehag som kommer gradvis gjennom dagen. Smertene kan kjennes i et lite konsentrert punkt, eller i hele nakken. Nakkeplagene er ikke assosiert med spenningshodepine, smerter i arm / hender og man har vanligvis ikke nedsatt bevegelse. Med denne type nakkeplager er det ofte muskler og sener i nakken som er involvert. Denne formen for nakkeplager går ofte over av seg selv med litt hvile, noen lette tøyeøvelser eller en treningsøkt. De fleste oppsøker vanligvis ikke hjelp for denne typen nakkeplager.

Utdypende om nakken

Nakkens bevegelser består av et komplisert samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er helt avhengig av en god nakkefunksjon for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel. Blir det ubalanse i ett av disse systemene påvirkes dette samspillet på en negativ måte med påfølgende smerter og ubehag i nakken. Nakken vår er svært mobil og er derfor spesielt utsatt for smerter etter akutte skader som f.eks. whiplash, slag eller ved et fall. Overanstrengelse av muskler og ledd fra ensidige belastninger over tid kan gi kroniske og vedvarende smerter fra nakkeregionen. Dette er typiske årsaker man ser ved stressnakke eller anspenthet. Røntgen eller MR kan vise slitasje, degenerative forandringer eller prolaps som er med på å påvirke nakkefunksjonen negativt. Nakken kan også være årsak til en rekke symptomer som hodepine, migrene, svimmelhet og symptomer ut i armene.

Spesifikk leddkorrigering søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet.

Whiplash

Whiplash eller nakkesleng, er ofte relatert til en høyenergisk akselerasjonsbevegelse som ender i en bråstopp. Denne type bevegelse kan ofte resultere i strukturelle endringer i nakken som kan gi langvarige komplikasjoner som for eksempel; prolaps, brudd, rift i muskler eller i leddbånd. Derfor er det vanlig med MR, CT eller røntgenundersøkelse etter en slik skade. Et problem med nakkesleng er når disse bildene ikke viser noen strukturelle endringer og pasienten fortsatt har whiplash symptomer. Disse pasientene blir ofte ikke tatt på alvor.

Nyere forsking viser til sammenhengen mellom whiplash og hjernerystelser. Som whiplash er også hjernerystelse ofte et resultat av en høyenergisk akselerasjonsbevegelse som ender i en bråstopp. Hjernens anatomi viser at den ikke sitter fast i hodeskallen vår, men flyter i en væske (cerebral spinal fluid). Dette gjør hjernen svært utsatt for slag og akselerasjonsbevegelse som ender i bråstopp. Med denne forståelsen av hjernens anatomi er det så og si umulig å få nakkesleng uten en form for hjernerystelse.

Under kan man se en sammenligning av symptomer etter whiplash og hjernerystelse.

Whiplash-symptomer:

 • Nakkestivhet
 • Hodepine
 • Smerter i skulder eller mellom skulderbladene
 • Smerter i korsryggen
 • Konsentrasjonsvansker og irritabilitet
 • Svimmelhet, øresus, eller synsforstyrrelser.

 Hjernerystelse symptomer:

 • Somatisk (f.eks. hodepine), kognitiv (f.eks. følelse som i en tåke) og / eller emosjonelle symptomer (f.eks. labilitet)
 • Fysiske tegn (f.eks. bevissthetstap, hukommelsestap, nevrologisk underskudd)
 • Nedsatt balanse (f.eks. ustabil gange)
 • Atferdsendringer (f.eks. irritabilitet)
 • Kognitiv svikt (f.eks. reduserte reaksjonstider)
 • Forstyrrelser i søvn / våkenhet (f.eks. søvnighet, døsighet)
 • Svimmelhet 
 • Nedsatt øyemotorikk (f.eks. synsforstyrrelser)
 • Nakkestivhet

Øyemotorikk og nakke

På grunn av nakkens kompleksitet er det mange områder som kan påvirke nakkens mobilitet og smertebilde. Forskjellige øyebevegelser strammer spesifikke muskler i nakken. Når man beveger øynene mot venstre øker muskeltonen på høyre siden av nakken og når man beveger øynene mot høyre øker muskeltonen på venstre side. Vestibulær Okular Refleksen (VOR) og Cervical Okular Refleksen (COR) er viktige undersøkelser for å kunne forstå problemområder i nakken. Disse to refleksene kan gi oss et innblikk i hvordan det indre øret og øyemotorikk påvirker nakken.