Laserbehandling

På klinikken bruker vi MR5 Active Pro LaserStim – verdens første og eneste FDA registrerte, trådløs, bærbar laser terapi system tilgjengelig med TARGET og DOSE teknologi. Målet med laser er å levere energi, i form av lys til vev som trenger behandling, for å redusere smerte og/eller øke sirkulasjonen. Behandlingen med laser er smertefri. Hvor mange behandlinger som kreves, avhenger av graden av vevskade eller inflammasjon. Det vi ofte erfarer ved bruk av laser er en akkumulerende effekt, som vil si at behandling har en bedre effekt med jevne, hyppige behandlinger. Laseren har en egen effektiv protokoll for akutte og kroniske plager, hvor akutt kjennetegnes fra 0-48 timer. Det er derfor anbefalt å bestille time så fort skaden har skjedd.

Med 50 W makseffekt av Super Pulserende Laser effekt tilbyr den mer kraft og raskere behandlingstider uten å øke temperaturen i huden. Dette gjør MR5 Active Pro LaserStim til den tryggeste, høy-effekt laseren på markedet som inkluderer nevrologisk elektrostimulering og laser i en og samme probe.

Laseren leverer mest lys til dypt-liggende vev og forenkler absorbsjon på en trygg måte. En økning i kraft kan redusere behandlingstider og bidra til kraftig smertelindring.

Super pulsert laser har en teknologi som gir en optimal energileveranse ved å kombinere tre klinisk beviste bølgelengder for vevspenetrasjon (660 nm, 875 nm, og 905 nm). Det dekker nesten hele det terapeutiske lysspekteret og skaper en synergieffekt. En avansert programvarealgoritme tilpasser vekselvirkningen mellom lys, laser og magnetiske felt slik at ønsket penetrering i vevet oppnås.