Har du noen gang opplevd å slite med å holde fokus, koordinere bevegelser eller lærevansker? Da kan Interaktiv Metronom være løsningen du har lett etter. Interaktiv Metronom (IM) er et databasert opplæringsprogram som er utviklet for å forbedre konsentrasjon, koordinasjon og motorikk hos både barn og voksne. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva IM er, hvordan det fungerer og hvordan det kan hjelpe deg med å forbedre læringen din og kognitiv funksjon.

Hva er Interaktiv Metronom og hvordan fungerer det?

Interaktiv Metronom er et dataprogram som bruker repetisjon av lyder for å trene hjernen på å bli mer nøyaktig. Pasienten utfører forskjellige øvelser mens de lytter til en tilpasset metronomlyd gjennom hodetelefoner. Programmet gir pasienten tilbakemelding om hvor nøyaktig de utfører øvelsene, og forskjellen mellom deltagerens respons og den faktiske metronomlyden blir målt i millisekunder.

Ved å trene hjernen på å bli mer nøyaktig kan man oppleve positive endringer i konsentrasjon, koordinasjon og motorikk. Nærmere undersøkelser viser også at Interaktiv Metronom kan hjelpe pasienter med aktive primitive reflekser, som indikerer en umodenhet i nervesystemet. Programmet kan bidra til å utvikle en god holdning, frivillig muskelkontroll og mer avanserte funksjoner som læring.

alt="A person playing pianoHvordan kan Interaktiv Metronom hjelpe forbedret konsentrasjon og koordinasjon?

Interaktiv Metronom er dokumentert til å hjelpe med forbedret konsentrasjon og koordinasjon ved å trene hjernen på å bli mer nøyaktig og effektiv i å dele informasjon. Programmet kan også bidra til bedre språkbruk og forbedrede teoretiske evner innen lesing, skriving og matematikk. Man kan lese og skrive fortere, med mindre feil og se sammenhenger samt få bedre flyt.

Interaktiv Metronom kan også hjelpe med å kontrollere aggresjon og impulsivitet. Dette kan være spesielt viktig for personer som sliter med ADHD, autisme eller andre nevrologiske utfordringer. Ved å trene hjernen på å bli mer nøyaktig kan man oppleve positive endringer i både konsentrasjon, koordinasjon og motorikk, som kan føre til bedre læring og en bedre livskvalitet.

 

Hva er primitive reflekser og hvordan påvirker de læring?

Primitive reflekser er automatiske bevegelser som er vanlige hos spedbarn, men som normalt forsvinner når hjernen modnes og utvikler frivillig muskelkontroll. Når disse refleksene er aktive hos voksne, kan det føre til vanskeligheter med holdning, koordinasjon og læring. Interaktiv Metronom kan hjelpe med å trene hjernen på å kontrollere disse refleksene og utvikle mer avanserte funksjoner som læring og motorikk.

alt="a father helping his daughter write and draw on a balcony"Hvilke positive endringer kan du forvente ved å trene med Interaktiv Metronom?

 

– Positive endringer i konsentrasjon, koordinasjon og motorikk kan oppleves ved å trene med Interaktiv Metronom

– Interaktiv Metronom kan hjelpe med å kontrollere primitive reflekser og utvikle mer avanserte funksjoner som læring og motorikk

– Primitive reflekser er automatiske bevegelser som normalt forsvinner når hjernen modnes og utvikler frivillig muskelkontroll

– Positive endringer etter trening med Interaktiv Metronom inkluderer økt fokusering, bedre språkbruk og kontroll over aggresjon og impulsivitet.

 

Hvordan kommer du i gang med Interaktiv Metronom trening?

Vi har IM som et behandlingstilbud her på klinikk. Du kan kontakte oss for å avtale en konsultasjon og finne ut om Interaktiv Metronom er riktig for deg. Dersom vi ser behovet for IM, vil vi sette opp et treningsprogram for deg ut ifra din problemstilling. Kontakt oss i dag for å komme i gang med din personlige Interaktiv Metronom trening.

 

 

Forskning:

Forskning har vist at Interaktiv Metronom kan ha positive effekter på konsentrasjon, koordinasjon og motorikk hos både barn og voksne. En studie publisert i tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience fant at deltakere som trente med Interaktiv Metronom i 30 minutter daglig i 5 uker, opplevde en signifikant økning i både oppmerksomhet og motorisk nøyaktighet.

En annen studie publisert i tidsskriftet Journal of Attention Disorders fant at barn med ADHD som trente med Interaktiv Metronom i 15 minutter daglig i 5 uker, viste signifikante forbedringer i ADHD-symptomer, inkludert impulsivitet og hyperaktivitet.

Shaffer, R. J., Jacokes, L. E., Cassily, J. F., Greenspan, S. I., Tuchman, R. F., & Stemmer, P. J. (2001). Effect of interactive metronome training on children with ADHD. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 155-162.

Rubinstein, R., & Reiner, M. (2012). The Effectiveness of the Interactive Metronome in Improving Cognitive and Motor Abilities. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 19(1), 26-34.

Stambaugh, I., & Greenhoot, A. F. (2015). The Effectiveness of Interactive Metronome® Therapy for Children with ADHD: A Pilot Study. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 8(3), 247-261.

Baggett, K. M., Brown, L., & Williamson, P. (2017). Effectiveness of the interactive metronome® as a therapeutic tool for children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10(2), 131-144.

Bartscherer, M. L., Ozelie, R., & Malek, M. (2019). Effects of Interactive Metronome on Cognitive and Motor Outcomes in Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(11), 4489-4499.