POTS, eller postural ortostatisk takykardi syndrom, er en tilstand som påvirker det autonome nervesystemet i kroppen og kan føre til symptomer som vanskeligheter med å endre posisjon og ubehag i ulike deler av kroppen. Dette skyldes forstyrrelser i det autonome nervesystemet, som kan skape problemer med reguleringen av blodstrøm, pupillkontraksjon, fordøyelse, hjertefrekvens, søvn og energinivå. POTS kan påvirke mange forskjellige systemer i kroppen og gi både fysiske, kognitive og psykologiske symptomer som kan være plagsomme eller alvorlige.

POTS er preget av en unormal økning i hjertefrekvensen når man endrer posisjon, vanligvis uten at blodtrykket faller. Det er en av flere typer dysautonomi. Forskning viser at POTS påvirker en til tre millioner amerikanere, særlig kvinner mellom 13 og 30 år. POTS har blitt mer anerkjent i medisinske kretser og blant befolkningen generelt de siste årene, grunnen til dette er ukjent.

Det finnes flere typer POTS, de viktigste er adrenergisk, lavt blodvolum og nevropatisk. Adrenergisk POTS oppstår på grunn av en overaktiv respons fra det sympatiske nervesystemet i kroppen. Lavt blodvolum POTS skyldes at en reduksjon i blodvolum hindrer det autonome systemet i å fungere skikkelig. Nevropatisk POTS skyldes en mangel på nerveforsyning.

Hvordan får man POTS?

POTS er per definisjon ikke opprinnelig en sykdom, men er vanligvis en tilstand som utvikler seg som et resultat av en annen sykdom. Studier viser at POTS ofte oppstår etter hjernerystelser hos unge mennesker, og en studie viste at over 70% av personer med hjernerystelser utviklet POTS. Personer med visse autoimmune tilstander som for eksempel Sjögrens syndrom og cøliaki, samt de med arvelige lidelser som for eksempel Ehlers-Danlos syndrom, har høyere risiko for å utvikle POTS. Andre årsaker som er knyttet til POTS inkluderer post-infeksjon, hodeskader, kirurgi og graviditet.

Hva er symptomene?

Symptomene av POTS kan variere betydelig fra person til person, og det finnes ingen faste regler om hvilke symptomer som vil forekomme. Dette kan gjøre det vanskelig å diagnostisere og behandle tilstanden. De mer alvorlige tilfellene kan være svært begrensende og forhindre personen i å utføre daglige aktiviteter.

Vanlige symptomer ved POTS inkluderer episoder med rask eller uregelmessig hjerterytme, manglende evne til å trene, svimmelhet, angst, ekstrem tretthet, besvimelse eller nesten-besvimelse, konstant hodepine, hjernetåke, uskarpt syn, kortpustethet, hjertebank, risting, brystsmerter eller magesmerter, kvalme, søvnforstyrrelser, kalde og misfargede hender og føtter, vanskeligheter med å tilpasse seg temperaturforandringer, og manglende evne til å konsentrere seg.

Dette er ikke en fullstendig liste over symptomer som kan oppstå ved POTS, og det antas at personer med tilstanden kan ha flere av symptomene samtidig. Symptomene kan også variere i intensitet og forekomme i perioder, noe som kan gjøre det utfordrende å vite om fremgang blir gjort.

Hvordan kan man teste for POTS?

Tilt table test er den mest pålitelige testen for å diagnostisere POTS. Dette innebærer at man ligger på en justerbar bord som gradvis reiser opp kroppen til en oppreist stilling for å etterligne det å stå opp på en kontrollert måte.

Diagnosekriteriene for POTS inkluderer en økning på minimum 20 % i puls ved posisjonsbytte eller ved langvarig ståing (mellom 5-30 minutter). Blodtrykket kan forbli uendret, men mange studier viser at mange pasienter har en reduksjon (og i noen få tilfeller en økning) i blodtrykk som følger med økningen i hjertefrekvensen.a man laying on a tilt table testing for pots

I tillegg til tilt table testen, kan andre tester være nyttige i diagnosen, som for eksempel QSART (måler det autonome nervesystemet), en autonom pusteprøve, en tuberkulin hudtest, en hudnervebiopsi, en ekkokardiografi eller en studie av blodvolumhemodynamikk.

Hvordan kan man behandle POTS?

Ut ifra NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) er en vanlig medisinsk tilnærming for behandling av POTS, mosjon og økt fysisk aktivitet. Noen medikamenter har vært utprøvd, men mangler dokumentasjon for langtidseffekter. Salttabletter, økt væskeinntak, kompresjonsstrømper nevnes blant andre.

Hos Kvantumklinikken har vi en helhetlig og funksjonell tilnærming til behandling av POTS. Vi bruker teknologi til å identifisere områder i hjernen som er svake eller skadet, og utarbeider en plan for å stimulere og forbedre disse områdene. Vi fokuserer på å helbrede hjernen gjennom nevroplastisitet (hjernens evne til å tilpasse seg), og ser også på andre faktorer som søvn, kosthold og livsstil som kan hjelpe i å behandle denne tilstanden.

Jeg håper denne artikkelen har gitt deg nyttig informasjon om POTS og vår tilnærming til behandling. Hvis du vil vite mer, eller kjenner noen som sliter med POTS, kan du gjerne diskutere dette mer detaljert med oss.

 

 

 

Forskning:

  1. “Postural orthostatic tachycardia syndrome: a review” by J. G. Fouad-Tarazi and J. A. Calcatti. This review article provides an overview of POTS, including its symptoms, diagnostic criteria, and treatment options. (Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, 2004)
  2. “The pathophysiology of postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS)” by Satish R. Raj. This review article discusses the underlying mechanisms that lead to POTS, including abnormalities in blood volume, autonomic nervous system dysfunction, and cardiovascular control. (Clinical Science, 2014)
  3. “Prevalence and clinical correlates of postural tachycardia syndrome among patients with chronic fatigue syndrome” by A. T. White, et al. This study found that a significant proportion of patients with chronic fatigue syndrome also have POTS, and that the presence of POTS is associated with more severe symptoms. (American Journal of Medicine, 2010)
  4. “Treatment of postural tachycardia syndrome: a systematic review” by Satish R. Raj, et al. This systematic review evaluated the effectiveness of various treatments for POTS, including pharmacological interventions, physical maneuvers, and lifestyle modifications. (Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, 2009)
  5. “Postural orthostatic tachycardia syndrome: clinical features, diagnosis, and management” by Blair P. Grubb. This article provides a comprehensive overview of POTS, including its clinical features, diagnostic criteria, and management strategies. (Seminars in Neurology, 2013)
  6. NEL: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/nevropatier/postural-takykardisyndrom-pots