Hodepine/Migrene

Hodepine og migrene er et smertesymptom som følge av et problem. Derfor er det viktig å finne årsaken til hvorfor hodepine eller migrene oppstår. En avgjørende faktor for å forstå årsaken til smertesymptomet er å se på andre symptomer som oppstår før, sammen med eller etter hodepine og migrene. Dette gjør det mulig å finne andre problemområder som kan være en medvirkende faktor til hodepinen og migrenen. Eksempler på dette er: kvalme, svimmelhet, ustøhet, lysskyhet, aura, synsforstyrrelser.

Book time

HURTIGLINKER OM HODEPINE & MIGRENE

Utbredelse

Årsaker

Selv om hodepine sjelden skyldes underliggende alvorlig sykdom skal kraftig og vedvarende hodepine alltid tas på alvor. Dette er spesielt viktig hos barn, og hvis hodepine inntrer plutselig eller gradvis hos personer som ikke har vært plaget tidligere.

Utbredelse

Studier viser at 3 % av befolkningen har daglig hodepine, og rundt 10 % minst én gang i uken. Kun 5 % av oss har aldri hodepine, ikke engang ”tømmermenn”. Over 1 % av befolkningen har hodepine som skyldes langvarig overforbruk av smertestillende medikamenter for hodepine og migrene. Har du hodepine én gang i uken blir det over 50 dager i året. Søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg!

Hodepine er som alle andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. Smertekilden er ofte feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd. En og samme pasient kan ha flere typer hodepiner. Disse kan gå over i hverandre eller ligne på hverandre. Eksempelvis kan det starte med en spenningshodepine utløst av en hard fysisk eller psykisk belastning. Får smerten vedvare, kan nakkehodepine bli neste skritt, som igjen kan utløse migrene. Et annet eksempel er pasienten med hyppig spenningshodepine som etter hvert utvikler kronisk medikamentindusert hodepine.

Årsaker

Hodepine og migrene er ofte relatert til nakken og andre nærliggende strukturer, redusert væskeinntak, blodsirkulasjon eller hormonforstyrrelser. Det er godt dokumentert at utredning og behandling av dette kan gi en positiv lindrende effekt av hodepine og migrene. Det indre øret og øynene våre kan også ha stor påvirkningskraft på hodepine og migrene.

Øynene våre har et tett samarbeid med nakken vår, spesielt de øverste nakkemusklene (suboccipitale muskler). Derfor kan synsforstyrrelser og nedsatt øyemotorikk være årsaken til nakkeproblematikken, som igjen utløser hodepine og migrene. Det vil si at nakken kanskje bare er et sekundært problem og ikke hovedårsaken som utløser hodepine.

Det indre øret har også et tett samspill med nakken og har som hovedoppgave å ”fortelle” nakken hvor og hvordan hodet beveger seg. Dette gir nakken et veldig fritt og komplekst bevegelsesmønster. Når informasjonen fra det indre øret ikke stemmer eller er redusert, vil dette påvirke det frie bevegelsesmønsteret til nakken, som igjen kan være en utløsende faktor for hodepine og migrene.