Ernæringsterapi

Ernæringsterapi er en terapiform hvor man ut ifra informasjon fra pasienten, analyser og biokjemiske tester, gir råd om hvordan man bør endre kostholdet, i tillegg til hvilke kosttilskudd som kan være fornuftige i den gitte situasjonen.

Ernæringsterapi tar utgangspunkt i at sykdom ofte er en ubalanse, som kan være forårsaket av stress, uheldig kosthold, mangel på næringsstoffer, ugunstig miljø og/eller en belastende livsstil. Ved å gjøre endringer, kan man rette opp ubalanser og sette kroppen i stand til å reversere sykdomsprosessene ved mange kroniske sykdommer. Grunnlaget for ernæringsterapi er at et riktig kosthold og en fornuftig livsstil vil kunne være med på å forebygge sykdom, og bidra til en god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet.

Det kan være aktuelt å benytte ernæringsterapi dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende:

-Fordøyelsesplager
-Intoleranser og allergier
-Hudplager
-Søvnproblemer
-Hormonelle ubalanser
-Overvekt og vektnedgang
-Hodepine
-Lite energi / utmattelse
-Nedsatt immunforsvar
-Hyppige infeksjoner

Ernæringsterapi kan med fordel kombineres med andre behandlinger som tilbys ved klinikken, spesielt dersom symptombilde er sammensatt.

Behandlingsforløp

Et behandlingsforløp starter med en førstegangskonsultasjon som varer opptil 90 minutter. I forkant av konsultasjonen bes pasienten om å fylle ut et inntaksskjema. Under førstegangskonsultasjonen vil terapeuten ta en grundig gjennomgang av inntaksskjema og historikk, samt kartlegge nåværende kosthold og livsstil for å danne seg en helhetlig oversikt.

Basert på kartleggingen og symptombilde, vil terapeuten kunne gi anbefalinger om veien videre. Det vil i enkelte tilfeller også være nødvendig å bruke andre verktøy, som biokjemiske tester. Biokjemiske tester kan gi konkrete svar på de underliggende årsakene, og gir både terapeut og pasient et helhetlig bilde som gjør behandlingsforløpet mer effektivt og målrettet. Det vil også kunne bidra til å gi hver enkelt pasient et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

Biokjemiske tester kan bidra til å avdekke en rekke underliggende årsaker. Noen eksempler på dette kan være følgende;

  • Dysbiose: Ubalanse i tarmfloraen. Ubalansen kan skyldes mange faktorer, som infeksjoner, kosthold og antibiotikabruk, for å nevne noen.
  • SIBO: Overvekst av bakterier i tynntarmen, som er hovedårsak eller medvirkende årsak i 50-80% av alle IBS-tilfeller, og kan gi mange ulike plager som oppblåsthet, diare, forstoppelse, magesmerter, kvalme, uønsket vekttap m.m.
  • Økt tarmpermeabilitet / Lekk tarm: Ved økt tarmpermeabilitet blir slimhinnene i tarmen skadet, og det oppstår større åpninger mellom tarmcellene enn normalt. Dette tillater bakterier, virus, samt ufordøyde proteiner fra maten, å trenge gjennom tarmveggen og forårsake en immunreaksjon. Et viktig symptom som kan indikere økt tarmpermeabilitet er en immunreaksjon på matvarer (matintoleranser). Økt tarmpermeabilitet kan også utarte seg på andre måter som; fordøyelsesbesvær, hodepine, muskel og leddsmerter, hudproblemer og utmattelse.

Alle biokjemiske tester som tilbys ved klinikken gjennomføres i eget hjem, og det medfølger detaljerte instruksjoner i hver enkelt test. Når resultat foreligger, får pasient en grundig gjennomgang av eventuelle funn, og dette benyttes for å utarbeide en skreddersydd behandlingsprotokoll som følges i en bestemt tidsperiode.

Et behandlingsforløp varierer fra person til person, og tilpasses individuelt ut fra pasientens utgangspunkt, kapasitet, symptombilde og målsetning.