Hjernen er en av de mest komplekse organene i kroppen vår og spiller en avgjørende rolle i alt vi gjør, fra å puste til å tenke og føle. Den kontrollerer våre beveglser, sanseopplevelser, vår atferd og vår evne til å lære og huske. For personer som sliter med komplekse helseproblemer, kan forståelse av hjernens funksjoner være avgjørende for å få spesialisert og individualisert behandling som kan hjelpe dem med å håndtere sine symptomer og forbedre sin livskvalitet. I denne guiden vil vi kort utforske kort om hjernens funksjoner og egenskaper.

Nervesystemet kan tenkes som kroppens operativsystem. Det har to hoveddeler: sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Det sentrale nervesystemet består av hjernen og ryggmargen, mens det perifere nervesystemet inkluderer nervene som strekker seg fra ryggmargen til alle deler av kroppen.

Hjernen er det mest komplekse organet i kroppen, og består av milliarder av nerveceller. Den har tre hoveddeler: storhjernen (logikkhjernen), lillehjernen (koordineringshjernen) og hjernestammen (overlvelseshjernen). Storhjernen er ansvarlig for funksjoner som hukommelse, bevegelseskontroll, beslutningstaking og tale. Lillehjernen hjelper til med å regulere motorisk bevegelse og balanse, mens hjernestammen er involvert i vitale funksjoner som blodtrykk, bevissthet, hjertefrekvens og søvn.

Nervesystemets grunnleggende enhet er nevronet, eller nervecellen. Nevroner har en cellekropp og utløpere kalt aksoner og dendritter. De danner nerver, som er bunter av aksoner. Nevroner har ulike funksjoner i nervesystemet. Motoriske nevroner sender signaler fra hjernen til musklene for bevegelse, sensoriske nevroner oppdager stimuli som trykk eller lys og sender signaler til hjernen, og den ufrivillige delen av nervesystemet regulerer prosesser som hjerteslag, pust og fordøyelse.

Når et signal sendes mellom nevroner, frigjøres kjemikalier kalt nevrotransmittere ved forbindelsen (synapse) mellom dem. Disse nevrotransmitterne kommer inn i et annet nevron og skaper et elektrisk signal som overføres gjennom aksonene.

Kroppen vår mottar informasjon fra det ytre miljøet gjennom tre store sensoriske systemer: det somatosensoriske systemet, det visuelle systemet og det vestibulære systemet:

  • Det somatosensoriske systemet – lar oss “sanse” stilling og objekter gjennom reseptorer i leddene og gjennom berøring.
  • Det visuelle systemet – involverer øynene våre og hjelper oss med å motta og tolke visuell informasjon.
  • Det vestibulære systemet – som befinner seg i det indre øret, er ansvarlig for stillingsreflekser og øyebevegelser.

Hjernen har ulike deler med spesifikke funksjoner. Storhjernen består av barken (ytre lag) og det indre laget. Barken har fire lober: frontal-, parietal-, temporall- og oksipitalloben.

  • Frontallappen, også kjent som overlevelseshjernen, er involvert i hukommelse, bevegelseskontroll, personlighet, beslutningstaking og tale. Skade eller sykdommer på dette området, for eksempel hjerneslag, kan resultere i svakhet, personlighetsforstyrrelser eller tap av finmotorikk.
  • Parietallappen mottar somatosensoriske signaler, inkludert berøring, posisjon, vibrasjon og temperatur. Skade eller sykdommer i denne regionen kan føre til tap av følelse eller vanskeligheter med å identifisere former.
  • Temporallappen er assosiert med hukommelse og er fortsatt et aktivt forskningsområde. Skade eller sykdommer i denne regionen kan forårsake døvhet, hukommelsestap eller visuelle hallusinasjoner.
  • Oksipitalloben er ansvarlig for visuell prosessering og tolkning, og skade eller sykdommer kan føre til synsfeltdefekter eller blindhet.

Hjernestammen består av mellomhjernen, hjernestammen og forlengede marg. Den er avgjørende for vitale funksjoner som blodtrykk, bevissthet, hjertefrekvens og søvn.

Lillehjernen, som befinner seg bak hjernestammen, regulerer motorisk bevegelse og balanse, men kontrollerer ikke direkte muskelkontraksjon. Skade eller sykdommer i lillehjernen kan føre til vanskeligheter med raskt alternerende bevegelser og forstyrrelser i frivillige bevegelser, inkludert fin skjelving.

Skader på ulike deler av hjernen kan føre til forskjellige tilstander og symptomer. Det er viktig å forstå funksjonene og strukturene i nervesystemet for å bedre forstå hvordan kroppen mottar og bearbeider informasjon og hvordan den fungerer generelt.

 

 

 

 

Book din undersøkelse her