Hva er kognisjon?

Kognisjon, slik definert av Dhakal og Bobrin i 2023, er faktisk den mentale prosessen der individer tilegner seg kunnskap og forståelse ved hjelp av tanker, erfaringer og sansene sine. Dette omfatter et bredt spekter av mentale funksjoner, inkludert oppmerksomhet, hukommelse, kunnskap, beslutningstaking, planlegging, resonnement, dømmekraft og mer. Disse prosessene involverer det komplekse samspillet mellom nevrale nettverk i hjernen. Kort sagt, det dreier seg om hvordan vi opplever verden rundt oss og hvordan vi bruker vår kunnskap til å ta beslutninger og løse problemer. I denne bloggposten vil vi utforske ulike aspekter av kognitiv svikt og hvordan det påvirker pasienter. Vi vil også se nærmere på forskning, diagnose og behandlingsmuligheter for denne tilstanden.

 

Nevrokognitive forstyrrelser refererer til tilstander som oppstår som følge av skade på nevralt vev lokalisert i ulike deler av hjernen, noe som fører til en nedgang i kognitive funksjoner. Disse inkluderer forstyrrelsene delirium, mild kognitiv svikt (MCI) og demens. MCI representerer en mellomliggende fase mellom normale aldersrelaterte kognitive endringer og mer alvorlige kognitive svekkelser som demens. Symptomene, selv om merkbare, er ikke så alvorlige som de som sees ved demens eller Alzheimers sykdom. Vanlige tegn på MCI inkluderer hyppig misting av gjenstander, vanskeligheter med å finne ord og glemsomhet for nylige hendelser, som beskrevet av National Institute on Aging i 2021.

 

Symptomer som kan være tegn på kognitiv svikt

  • Mental kapasitet er redusert, og tretthet er merkbar.
  • Hukommelsesproblemer som påvirker funksjonsevne.
  • Sanseinntrykk tolkes med vanskeligheter.
  • Oppmerksomheten er preget av utfordringer.
  • Nedsatt regulering av atferd og følelser.
  • Mentale tempoet er betydelig nedsatt.
  • Evnen til problemløsning og logisk tenkning er svekket.
  • Språkbruk, samt evnen til å kommunisere passende i ulike situasjoner, oppleves som vanskelig.

 

Årsaker

Epidemiologien av kognitiv nedgang er kompleks og multifaktoriell. Den kan forekomme på ulike stadier av livet, inkludert idiopatisk (uten kjent årsak), i barndommen eller i ungdomstiden. Flere faktorer bidrar til kognitiv nedgang, med Alzheimer’s sykdom, cerebrovaskulær sykdom, frontotemporal degenerasjon, traumatisk hodeskade, infeksjoner og alkoholmisbruk blant de ledende årsakene. Kognitiv svikt som følge av hodeskader kan representere en usynlig funksjonsnedsettelse. En person kan fremstå som de gjorde før skaden og muligens føre samtaler uten at det er åpenbart at de har en funksjonsnedsettelse. Andre kan utvikle språkvansker og problemer med verbale uttrykk. Identifisering av kognitiv svikt kan være en utfordrende oppgave, men konsekvensene for den som opplever det, kan være betydelige. Den usynlige naturen og vanskeligheten med å oppdage det gjør situasjonen enda mer utfordrende for både den berørte personen og pårørende.

 

Behandling

Mens det ikke finnes standardisert behandling for neurokognitive forstyrrelser, er det viktig å merke seg at kognitive funksjoner kan forbedres med passende intervensjoner. Medikamenter og nevrologisk rehabilitering er to potensielle tilnærminger basert på konseptet om nevroplastisitet. Nevroplastisitet refererer til hjernens evne til å omorganisere seg og tilpasse seg ved å danne nye nevrale forbindelser, noe som ligger til grunn for potensialet for kognitiv forbedring hos personer med neurokognitive forstyrrelser. Nevrologisk rehabilitering kan inkludere ulike strategier og terapier designet for å forbedre kognitive funksjoner og livskvalitet for individer som opplever kognitiv nedgang.

 

Lurer du på om vi kan bedre din kognitiv funksjon? Ta kontakt med oss.

 

 

 

Book din undersøkelse her