Hjernerystelse er en av de vanligste formene for hodeskade, og kan ha alvorlige konsekvenser for pasientens livskvalitet og funksjonsevne. Men med riktig diagnose og behandling kan pasienter med hjernerystelser oppleve betydelig bedring og rehabilitering. I dette blogginnlegget vil vi utforske hva hjernerystelser er, hvordan de påvirker pasienter, og hvordan funksjonell nevrologi kan være en effektiv behandlingsform for denne tilstanden.

Hva er hjernerystelse og hvordan kan det påvirke deg?

Hjernerystelse oppstår når hodet utsettes for en kraftig impuls, som kan være forårsaket av et slag mot hodet, ansiktet, nakken eller andre deler av kroppen. Dette kan føre til endringer i hjernen, som kan resultere i en rekke symptomer og plager. Disse symptomene kan variere fra somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer til fysiske tegn, nedsatt balanse, atferdsendringer, kognitiv svikt, hodepine, migrene, forstyrrelser i søvn/våkenhet, svimmelhet og nakkestivhet.

Hjernerystelse kan diagnostiseres ved hjelp av symptomer og kliniske tester, da det ikke vil være noen funn på MR, CT eller røntgen. En korrekt diagnose er viktig for å kunne tilby riktig behandling og rehabilitering.

Hjernerystelse vs. whiplash: Forskjeller i symptomer

Mens hjernerystelse og whiplash begge kan føre til hodepine og konsentrasjonsvansker, er det viktig å skille mellom de to tilstandene. Whiplash oppstår vanligvis etter en kraftig bevegelse av hodet og nakken, som kan føre til hodepine, smerter i nakken, skuldrene og ryggen.

Symptomene på hjernerystelse kan være mer omfattende og kan inkludere også nevrologisk underskudd, nedsatt balanse, bevissthetstap, hukommelsestap, nedsatt øyemotorikk og kognitive forstyrrelser.

Sportsrelaterte hjernerystelser: Forebyggende tiltak og rehabilitering

Idrettsutøvere, spesielt i kontaktsport som amerikansk fotball og ishockey, er spesielt utsatt for hjernerystelse. I amerikansk fotball pådrar årlig 100-200.000 utøvere seg en hodeskade. Det er minst 300.000 idretts-relaterte hjernerystelser per år i USA. I den svenske eliteserien i ishockey får over 20% av spillerne en eller flere hodeskader i løpet av karrieren. Ridning er den idretten hvor utøverne hyppigst skader hodet når det først oppstår en skade- situasjon; over 90% av rideskadene involverer hodet. En fotball med full kraft kan oppnå en hastighet på 120 km/t. I fotball skjer hodeskader imidlertid oftest etter støt av hode mot hode, hode mot albue/kne og hode mot målstenger.

Forebyggende tiltak som bruk av hjelm og munnbeskytter kan bidra til å redusere risikoen for skade. Likevel er det viktig å være oppmerksom på symptomer på hjernerystelse og rapportere eventuelle mistenkte tilfeller til medisinsk personell. Ved behandling av sportsrelaterte hjernerystelser, kan funksjonell nevrologi også være en effektiv tilnærming. Spesifikke øvelser som fokuserer på balanse og øyemotorikk kan bidra til å forbedre hjernens funksjon og redusere risikoen for vedvarende symptomer.

Fallrelaterte hjernerystelser: Forebygging og rehabilitering

Fall er en vanlig årsak til hjernerystelse, spesielt blant eldre voksne. Forebyggende tiltak som riktig belysning, bruk av sklisikre gummisåler, og eliminering av potensielle farer i hjemmet kan bidra til å redusere risikoen for fall. Rehabilitering etter en fallrelatert hjernerystelse kan omfatte funksjonell nevrologi, som kan hjelpe til med å gjenopprette hjernens funksjon og forbedre balanse og koordinasjon. Behandlingen kan også inneholde øvelser for å forbedre synet og øyemotorikken, samt andre terapier som massasje og manipulering av columna. Ved riktig rehabilitering kan eldre voksne med hjernerystelser oppleve bedre funksjonsevne og redusert risiko for fremtidige fall.

Diagnostisering av hjernerystelse og klassifisering av symptomer: Hvordan funksjonell nevrologi kan hjelpe.

Diagnostisering av hjernerystelse kan være utfordrende, da det ikke er noen strukturelle endringer som kan oppdages i standardbildediagnostikk. Diagnosen stilles vanligvis gjennom en kombinasjon av symptomer og kliniske tester. Klassifisering av symptomer kan bidra til å identifisere hvilke områder av hjernen som er påvirket og målrette behandlingen på en mer spesifikk måte. Funksjonell nevrologi kan være nyttig i denne sammenhengen, da det kan bidra til å identifisere og behandle spesifikke områder av hjernen som er påvirket av hjernerystelsen. Klassifisering av symptomer kan omfatte kategorier som:

 • Autonomic – Påvirker blodtrykk, hjerterytme, puls, smerte
 • Oculomotor/Vision – Synsforstyrrelser
 • Affect – Følelser
 • Cognitive – Mentalt sliten, hjernetåke, fatigue
 • Headache – Hodepine, migrene
 • Cervical/Somatic – Nakkeplager og generelt mer kroppslig smerte
 • Vestibular – Ustø, svimmel, hodepine, fatigue

En grundig vurdering av symptomer og klassifisering av disse kan hjelpe til med å utvikle en behandlingsplan som er tilpasset den enkelte pasients behov og kan øke sjansene for en vellykket rehabilitering.

Følgetilstander etter hjernerystelse (Post Commotio) og langtidssykemeldte:

Mange pasienter med hjernerystelser opplever fortsatt plager og symptomer selv etter flere måneder fra skaden. En studie fra Danmark fulgte 18,000 pasienter (alder 18-60) med Post commotio over en 5 års periode. 43% av disse pasientene var ikke tilbake i jobb etter 5 år. Symptomene på PCS kan inkludere symptomer som hodepine, balanseproblemer, tretthet, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger. Disse symptomene kan påvirke pasientens livskvalitet og evne til å jobbe eller delta i daglige aktiviteter. Funksjonell nevrologi kan også være nyttig i å behandle PCS og hjelpe pasienten med å gjenopprette funksjon og livskvalitet. Det er viktig å diskutere disse problemene med legen din og søke hjelp fra en spesialist hvis du har fortsatt plager etter en hjernerystelse.

 

Forskning:

 1. PLOS ONE i 2020 “Subconcussive impacts attenuate neurocognitive performance: a systematic review and meta-analysis”. Denne studien viser at “sub concussive blows” også kan påvirke hjernens evne til å lære. Dette ble påvist i en studie fra 2020, hvor man fant at idrettsutøvere som hadde blitt utsatt for gjentatte mindre slag mot hodet hadde en svekket kognitiv funksjon og læringsevne.
 2. Journal of Frontiers in Neurology i 2019, og har tittelen “Functional Neurology-Based Management of Post-Concussion Syndrome: A Case Series”. Studien undersøkte effekten av funksjonell nevrologisk behandling på pasienter med post-konkusjonssyndrom (PCS). Forskerne fulgte en gruppe på 24 pasienter som fikk behandling i 12 uker, og evaluerte symptomene og livskvaliteten deres før og etter behandling. Resultatene viste en signifikant reduksjon i symptomer som hodepine, tretthet, svimmelhet og kognitive problemer, samt en forbedring i livskvaliteten.
 3. Journal of Neurology i 2018, og har tittelen “Effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of balance deficits in adults with a history of mild-to-moderate traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis”. Studien undersøkte effekten av vestibulær rehabilitering på balanseproblemer hos voksne med en historie med mild til moderat traumatisk hjerneskade. Forskerne samlet data fra 14 studier som til sammen inkluderte 644 deltakere, og evaluerte effekten av vestibulær rehabilitering på balanse og symptomer som svimmelhet, kvalme og hodepine. Resultatene viste at vestibulær rehabilitering var effektiv i å forbedre balanse og redusere symptomene hos pasienter med en historie med mild til moderat traumatisk hjerneskade. Forskerne konkluderte med at vestibulær rehabilitering bør være en viktig del av rehabiliteringsprogrammet for pasienter med balanseproblemer etter en hodeskade.
 4. En studie gjennomført i Danmark undersøkte effekten av funksjonell nevrologi i behandlingen av pasienter med post commotio syndrome. Studien fant at pasienter som gjennomgikk funksjonell nevrologi opplevde en signifikant reduksjon i symptomer som hodepine, tretthet og konsentrasjonsvansker. Forskerne konkluderte med at funksjonell nevrologi kan være en effektiv behandlingsmetode for pasienter med post commotio syndrom og hjelpe dem med å gjenopprette funksjon og livskvalitet. Det er viktig å merke seg at behandlingen må tilpasses den enkelte pasients behov og symptomer, og det kan være nødvendig med en kombinasjon av forskjellige tilnærminger for å oppnå best mulig resultat.